Αρχική

 Εταιρεία

 Χάρτης

 Επικοινωνία
 
 
 

 

ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Διαθέτουμε υαλοπλακες δαπέδου Ελληνικές, Ιταλικές, Τσεχίας και Γερμανικές σε διαστάσεις : 19 Χ 19, 20Χ20, 25 Χ 25, 30 Χ 30, με 2,3 εκ., 3,4 εκ. και 5,1 εκ. πάχος.
 

ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΔIΑ

Υάλινα κεραμίδια κεραμιδια εισαγωγής σε σχήμα Ρωμαικό, Γαλλικό και βυζαντινό τα οποία ταιριάζουν με περισότερα απο τα Ελληνικά κεραμίδια.