Αρχική

 Εταιρεία

 Χάρτης

 Επικοινωνία
 
 
 

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει κεραμίδια πολλών ειδών καθώς και πολλών εργοστασίων. Κεραμίδια Λάρισας , κεραμίδια Χαλκίδας, κεραμίδια Κοθάλη, κεραμίδια ΚΕΒΕ. Κεραμίδια απλά, κεραμίδια σμάλτο, κεραμίδια τσιμέντινα, κεραμίδια ασφαλτικά, κεραμίδια γυάλινα. Κεραμίδια σε όλους τους τύπους π.χ κεραμίδια Ολλανδικά, κεραμίδια Ρωμαϊκά, κεραμίδια Γαλλικά, κεραμίδια Μακεδινικά ( μεγάλα Ρωμαϊκά κεραμίδια) Κεραμίδια χρωματιστά, κεραμίδια δίχρωμα καθώς και ακροκέραμα, σφραγιστικές μεταλικές τάπες για τα κεραμίδια. Εξαρτήματα κεραμιδιών και στέγης όπως παράθυρα στέγης, φεγγίτες εξόδου κεραμοσκεπής .

 

Εγχρωμα κεραμίδια υαλομένα
ή τεχνιτής παλαίωσης ΒΕΑΚ
Κίτρινα και κρασάστα
κεραμίδια ΑΡΓΟΥΣ
 

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ