Αρχική

 Εταιρεία

 Χάρτης

 Επικοινωνία
 
 
 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΚΟΛΛΕΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Χαρτότυποι για καλούπια κολονών μπετού σε πολλές διαστάσεις λείες και σπιράλ, διογκομένη και εξηλασμένη πολυστερίνη (monοdur-dow) βελτιωτικά χημικά για σκυροδέματα, σοβάδες και συγκολίσεις κόλλες πλακιδίων, υαλοτούβλων, τούβλων, μεμβράνες στεγάνωσης στέγης, ειδικά μονωτικά και εξαρτήματα για κεραμοσκεπές καθώς και έτοιμα κονιάματα.